PAREO KURU TEMİZLEME

Kıyafetler üzerinde bulunan etiketler; üstünde belirtilen ve bulundukları tekstil ürünlerinin, kıyafetlerinin bakımı ve temizlenebilmesi için maruz bırakılacağı işlemlere nasıl dayanıklı bir yapıdaysa en az onlar kadar dayanıklılık gösteren malzemelerden üretilmektedir. Pareo kuru temizleme uygulamalarında da bu etiketlerdeki bilgiler son derece önemlidir.

Semboller ve etiketler, tüketicilerin kolay bir şekilde okunmalarını sağlayabilecek büyüklükte olmalıdır. Yani tüketiciler tarafından kolaylıkla bulunması gerekir. Sembollerin herhangi bir bölümü dikişi arasında kalıp gizlenmemesi gerekir. Pareo kuru temizleme uygulamalarında bu etiketlerin göz önünde bulundurulması gerekli görülen detaylardandır. Bakım aşaması, kuru temizleme ifadeleri; eş sembollerin, tekstil ürünlerinin, kıyafetlerinin üstüne kalıcı bir halde konmuş olması şartıyla bunların üstünde ya da ambalajlarında kalıcı olmayan etiketler olarak da ilave olarak sunulabilir.